An bhfuil tú ag dul I dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí maidir le Fógra Oifigigh Cosanta Sonraí?

Mar riail ghinearálta, ní mór d'eagraíocht do thoiliú a fháil d'fhonn do chuid sonraí pearsanta a úsáid chun críocha margaíochta dírí.
Comhlánaigh an chuid seo le do thoil má chreideann tú gur sheol eagraíocht (nó duine aonair nó daoine aonair a dhéanann ionadaíocht duit) cumarsáid mhargaíochta dírí gan iarraidh agus gan toiliú.

Réamhcheisteanna

An mian leat:

An ndearna tú na sonraí faoi do OCS a nuashonrú ar do láithreán gréasáin?

Foráiltear in Airteagal 37 den RGCS nach mór d’eagraíocht a gceanglaítear uirthi OCS a cheapadh sonraí teagmhála a OCS a fhoilsiú agus an fhaisnéis seo a chur in iúl don Choimisiún Cosanta Sonraí. Nuair atá a sonraí OCS á nuashonrú ag eagraíocht (e.g. nuair atá iar-OCS á ionadú ag ceapachán nua), molann an Oifig seo gur cheart don eagraíocht na sonraí a fhoilsiú faoi cheapachán an OCS nua ar a láithreán gréasáin ar dtús, agus sinn a chur ar an eolas ansin ar an athrú, agus an seoladh URL a sholáthar dúinn ar féidir teacht ar na sonraí faoin OCS nua aige.

Sonraí d’eagraíochta

Earnáil d’eagraíochta *

Fo-earnáil d’eagraíochta *

An bpróiseálann d’eagraíocht sonraí pearsanta ar fud na hEorpa?*

An bhfuil d’eagraíocht cumdaithe ag an Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí (TFD)?

An bhfuil an OCS céanna agat don RGCS agus an TFD?

Sonraí nuashonraithe do OCS