Fógra maidir le sárú slándála ar shonraí pearsanta

do sholáthraithe líonraí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí nó seirbbhísí de réir Rialachán (AE) 611/2013 ón gCoimisiún.

Cuid a hAon

Aitheantas an tSoláthraí

Céannacht agus sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí nó pointe teagmhála eile óna bhféadfaidh tuilleadh faisnéise a fháil

*

Faisnéis tosaigh ar shárú ar na sonraí pearsanta (le cur i gcrích i bhfógraí níos déanaí, más infheidhme)

Dáta agus am an eachtra ( más eol ; más gá , féadtar meastachán a dhéanamh ) agus brath an teagmhais

Cuid a Dó

Tuilleadh faisnéise maidir leis an sárú sonraí pearsanta

Fógra breise féideartha do shíntiúsóirí nó do dhaoine aonair

Ceisteanna trasteorann féideartha