Fógra faoi shárú ar shlándáil sonraí pearsanta maidir le soláthraithe Teileachumarsáide/ISP

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbaineann na riachtanais seo ach amháin le soláthraithe teileachumarsáide agus seirbhísí idirlín mar a shainítear in IR 336 ó 2011.
Más mian le Rialaitheoirí Sonraí / Próiseálaithe Sonraí fógra sáraithe a dhéanamh atá bainteach leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, cliceáil anseo, le do thoil .

Cuid a hAon

Aitheantas an tSoláthraí

Céannacht agus sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí nó pointe teagmhála eile óna bhféadfaidh tuilleadh faisnéise a fháil

*

Faisnéis tosaigh ar shárú ar na sonraí pearsanta (le cur i gcrích i bhfógraí níos déanaí, más infheidhme)

Dáta agus am an eachtra ( más eol ; más gá , féadtar meastachán a dhéanamh ) agus brath an teagmhais

Cuid a Dó

Tuilleadh faisnéise maidir leis an sárú sonraí pearsanta

Fógra breise féideartha do shíntiúsóirí nó do dhaoine aonair

Ceisteanna trasteorann féideartha