Tuairisc ar Sárú Sonraí Pearsanta

I gcásanna áirithe, tá oibleagáid ar eagraíochtaí tuairisc a shárú leis an DPC.

Úsáid an fhoirm seo más mian leat teagmháil a dhéanamh linn thar ceann eagraíochta chun tuairisciú a dhéanamh faoi shárú ar shonraí pearsanta* a rinneadh (nó a cheapann tú a d'fhéadfadh tarlú) i d'eagraíocht faoi chúinsí inar dheimhnigh tú go gcuireann an sárú baol roimh na daoine aonair atá thíos leis.

Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun tuairisc sáraithe, a cuireadh romhainn cheana, a nuashonrú. (Le do thoil, bíodh d’uimhir thagartha BN ar lámh agat agus tú á dhéanamh.)

*Tarlaíonn sárú ar shonraí pearsanta nuair a dhéantar na sonraí a rochtain, a nochtadh, a athrú, a chailleadh nó a mhilleadh mar shárú ar oibleagáid atá ar an eagraíocht chun sonraí pearsanta a choimeád atá faoina seilbh slán agus sábháilte.

Más duine aonair thú, is féidir ceist a ardú le cuairt a thabhairt ar ár leathanach teagmhála.

Catagóir an tSáraithe

An mian leat an DPC a chur ar an eolas ar shárú ar shonraí pearsanta:

 

Faoi bhráid Soláthraithe Teileachumarsáide/Seirbhísí Idirlín, tá an Fhoirm tiomnaithe d’Fhógraithe faoi Sháruithe ar Shlándáil Sonraí anseo

An bhfuil teagmháil déanta agat leis an eagraíocht atá i gceist chun an cheist a chur in iúl di?

Déan teagmháil, le do thoil, leis an eagraíocht chun an cheist a chur in iúl di.

An ndearna an teagmhas a thuairisciú don Rialaitheoir Sonraí

Cinntigh go bhfuil an rialaitheoir sonraí ar an eolas faoin ábhar seo agus faoin oibleagáid atá air fógra a chur chuig an gCoimininéir Cosanta Sonraí i gcás go bhfuil riosca fuílligh ann do na daoine a ndeachthas i bhfeidhm orthu.

Cén saghas tuairisc ar shárú an mian leat a dhéanamh?