Déan teagmháil leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí maidir le ceist ghinearálta

Comhlánaigh an fhoirm seo más maith leat teagmháil a dhéanamh linn maidir le ceist ghinearálta maidir le do shonraí pearsanta, nó sonraí pearsanta duine aonair nó daoine aonair a ndéanann tú ionadaíocht orthu

Do Shonraí

Nóta: Níl an chumhacht ag an gCoimisiún Cosanta Sonraí cúiteamh a bhronnadh. Más mian leat imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh maidir le saincheist um chosaint shonraí, ba cheart duit comhairle dlí neamhspleách a lorg.